...I L'INFANT DORM (PIANO)

Produccions anacrusi s.l.
Gi.: 129-06
2006


Date: June 2006

In memoriam Joaquim Homs. Jordi Masó, piano CD